Nationaal Rampenfonds

Doneer

Het NRF is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geeft u een gift aan het NRF? Dan kan u dit bedrag mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Als ontvangende instelling is het NRF vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Momenteel zijn er geen actuele projecten, maar u kunt ons wel ondersteunen door uw gift over te maken naar:

Nationaal Rampenfonds

NL28 INGB 0000 000 777