Nationaal Rampenfonds

Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds bestaat thans uit zes leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Samen met de overige leden vormen zij het Algemeen Bestuur.

C.I.J.M. Ross-van Dorp, voorzitter

drs. L.P. van der Kroft, penningmeester

mr. G.J.A. Hamilton, secretaris

drs. K. Zevenbergen, bestuurslid

R.P. Nauta, bestuurslid

dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid

De Algemeen bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding. De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen een vergoeding gelijk aan de maximale vrijwilligersvergoeding (2021: EUR 1.700).