Nationaal Rampenfonds

National Institute of Arts

National Institute of Arts
National Institute of Arts
National Institute of Arts

National Institute of Arts

Het National Institute of Arts verzorgt nationaal en internationaal erkend interdisciplinair kunstonderwijs, geïnspireerd door de principes van natievorming.  UNESCO richtlijnen voor het veilig bewaken van immaterieel erfgoed biedt interdisciplinair kunstonderwijs aan de hoogste standaard van uitmuntendheid voor amateur en professioneel nastreven in een veilige en verzorgende omgeving.  Het instituut houdt zich bezig met onderzoek, documentatie, behoud en bewaking van materieel en immaterieel cultureel erfgoed en hedendaagse erfenis.

The National Institute of Arts provides national and international recognized interdisciplinary art education inspired by the principals of nation building.  UNESCO guidelines of safe guarding intangible heritage provides Interdisciplinary Art education to highest standard of excellence for amateur and professional pursuit in safe and nurturing environment.  The institute engages in research, documentation, preserving and safe guarding the tangible and intangible cultural heritage as well contemporary legacy.

Bedrag:
$ 202.508,00
Organisatie:
National Institute of Arts
https://www.nationalinstituteofarts.com