Nationaal Rampenfonds

Saba Conservation Foundation

Saba Conservation Foundation
Saba Conservation Foundation
Saba Conservation Foundation

Saba Conservation Foundation

De Saba Conservation Foundation is als organisatie operationeel sinds 1987. In de loop der tijd heeft de organisatie haar takenpakket uitgebreid en is zij als organisatie gegroeid. De SCF heeft een tienkoppig bestuur, bestaande uit leden van de lokale gemeenschap, en zeven voltijdse werknemers. Het is gestructureerd om een aantal functies te beheren, waaronder het beheer van Saba National Marine Park, het Saba Trail netwerk, het Saba Trail en het Informatie Centrum. 

The SCF has been operational as an organization since 1987. Over time, the organization has expanded the scope of its responsibilities and has grown as an organization. The SCF has a ten-member board, consisting of members of the local community, and seven full time employees. It is structured to manage a number of functions, including the management of Saba National Marine Park, the Saba Trail network, the Saba Trail and Information Centre. 

 

Bedrag:
$ 104.000,00
Organisatie:
Saba Conservation Foundation
https://sabapark.org/