Nationaal Rampenfonds

Safe Heaven Foundation

St Safe Haven

St Safe Haven

Safe Haven Foundation SXM (Sint Maarten) biedt een veilige plek voor alle vrouwen en hun minderjarige kinderen die slachtoffer zijn geworden van enige vorm van huiselijk geweld, misbruik of mishandeling. Deze vertrouwelijke, non-profit organisatie biedt gratis onderdak, begeleiding en ondersteunende diensten aan vrouwen en hun minderjarige kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Safe Haven Foundation SXM (Sint Maarten) provides a safe place for all women and their minor aged children who’ve fallen victim to any form of domestic violence, abuse or assault. We are a confidential, non-profit organization which offers free shelter, counseling and supportive services to women and their minor aged children who are the victims of domestic violence.

Bedrag:
$ 36.167,00
Organisatie:
St Safe Haven
https://www.Safehavensxm.wordpress.com