Nationaal Rampenfonds

Stichting Katholiek Onderwijs St Maarten

Stichting Katholiek Onderwijs St Maarten
Stichting Katholiek Onderwijs St Maarten

Stichting Katholiek Onderwijs St Maarten

This group of Roman Catholic schools are committed to quality education to meet the needs of the modern child. Staff members of the Foundation Catholic Education are dedicated to the development of each individual student’s potential. The schools aim to educate intellectually, spiritually, socially, emotionally and physically. The objective is to form pupils with a social conscience, a desire for racial justice, compassion for those who suffer, and zeal for common goal.

Deze groep van rooms-katholieke scholen zetten zich in voor kwaliteitsonderwijs dat voldoet aan de behoeften van het moderne kind. Personeelsleden van de Stichting Katholiek Onderwijs zetten zich in voor de ontwikkeling van het potentieel van elke individuele leerling. De scholen streven naar opvoeding op intellectueel, spiritueel, sociaal, emotioneel en fysiek gebied. Het doel is leerlingen te vormen met een sociaal geweten, een verlangen naar raciale rechtvaardigheid, mededogen met hen die lijden, en ijver voor het gemeenschappelijke doel.

 

Bedrag:
$ 175.000,00
Organisatie:
Stichting Kath Onderwijs St Maarten