Nationaal Rampenfonds

De ramp in Limburg raakte ons allemaal

Eindrapportage Overstromingen
Eindrapportage Overstromingen in Limburg 2021 Het Nationaal Rampenfonds heeft in 2021 Giro 777 opengesteld voor giften voor de getroffenen van de ernstige overstromingen in het zuiden van Nederland. Meer dan 250.000 particulieren en bedrijven hebben hun medel... Lees meer