Nationaal Rampenfonds

Buurtinitiatief Waterpreventie Tussen de Bruggen in Rothem

Buurtinitiatief Waterpreventie Tussen de Bruggen in Rothem

Buurtinitiatief Waterpreventie Tussen de Bruggen

Op 15 juli 2021, liepen de percelen gelegen aan Tussen de Bruggen in Rothem vanuit de achterzijde volledig onder water, doordat niet alleen de Geul, maar ook haar aftakkingen, de Kleine Geul en het Geulke, buiten haar oevers traden. Omdat de bewoners toekomstige vergelijkbare schade willen voorkomen, hebben zij, in gesprek met de gemeente Meerssen, een aantal preventieve maatregelen voorgesteld. Het resultaat is dat er mobiele waterschotten zullen worden geïnstalleerd. Op het moment dat de Geul en haar aftakkingen overstroomt, zullen de gebieden worden “afgesloten”, waardoor de huizen gespaard blijven. De gemeente Meerssen en NRF dragen bij aan de installatie van deze mobiele waterschotten.

Bedrag:
€ 144.000,00
Organisatie:
Buurtinitiatief Waterpreventie Tussen de Bruggen in Rothem