Nationaal Rampenfonds

Stichting Adelante Groep

Stichting  Adelante Groep

Preventiemaatregelen Kindercentrum Adelante Valkenburg

Stichting Adelante Groep zet zich in om speciaal onderwijs en revalidatie te bieden aan volwassenen en kinderen, op klinisch en poliklinisch gebied. Door de wateroverlast was het kindcentrum in Valkenburg onbruikbaar geworden. Om te voorkomen dat het kindcentrum in de toekomst nogmaals onbruikbaar wordt en de ruim 320 kinderen, die speciaal onderwijs volgen, hier niet terecht kunnen, is er een bijdrage geleverd zodat Adelante preventieve maatregelen heeft kunnen treffen. 

Bedrag:
€ 334.951,00
Organisatie:
Stichting Adelante Groep
www.adelante-zorggroep.nl