Nationaal Rampenfonds

Stichting Ir. D.C. van Schaïk

Stichting Ir. D.C. van Schaïk

Consolidatie en renovatie van de vuursteenmijn Rijckholt

De vuursteenmijn is een cultuurhistorisch erfgoed dat in stand gehouden wordt en open wordt gesteld voor het publiek. De prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt ligt midden in het Savelsbos en is alleen bereikbaar via bospaden. Door de overstroming in 2021 waren de bospaden geheel onbruikbaar geworden, waardoor de vuursteenmijn niet bereikbaar was voor het publiek. Middels een bijdrage van het NRF heeft het herstel van de bospaden plaats kunnen vinden, zodat de vuursteenmijn weer door het publiek bezocht kan worden.

Bedrag:
€ 29.481,00
Organisatie:
Stichting Ir. D.C. van Schaïk
www.vuursteenmijnen.nl