Nationaal Rampenfonds

Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken

Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken

Zalm in de Geul

In 2016 is de Visstandbeheercommissie begonnen met een haalbaarheidsstudie voor de herintroductie van de zalm in de Geul. Vanaf 2017 zijn er jaarlijks 25.000 zalmen uitgezet. Enkele van hen worden voorzien van RFID-tags om hun migratie naar de zee te kunnen volgen. Hiervoor zijn RFID-antennes in de Geul gebouwd. Door de wateroverlast zijn al onze antennes weggespoeld en kunnen we de migratie van de zalmen niet meer volgen. De antennes worden herbouwd middels de donatie van NRF.

Bedrag:
€ 15.000,00
Organisatie:
Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken
www.vbc-geul.nl