Nationaal Rampenfonds

NL Rode Kruis

NL Rode Kruis
NL Rode Kruis

Nederlandse Rode Kruis

Krachtens besluit van het bestuur d.d. 30 augustus 1988 werd de bijdrage aan het Nederlandse Rode Kruis, ter instandhouding van haar rampenorganisatie, voor de jaren 1988, 1989 en 1990 bepaald op € 108.907 (omgerekend in euro). In de bestuursvergadering van 11 juni 1991 is ingestemd met het verzoek van het Nederlandse Rode Kruis tot continuering van de jaarlijkse bijdragen. Deze bijdrage is toegezegd onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij uitsluitend geschiedt indien en voor zover de 'gekweekte' netto rente, te beschouwen als de totale opbrengst beleggingen, over het
desbetreffende jaar die uitgave toelaat en dat bet Nederlandse Rode Kruis zich verbindt tot terugstorting van het bedrag, waarmee de netto rente door de vorering eventueel mocht blijken te zijn overschreden. De jaarlijkse bijdrage is met ingang van 2016 stopgezet.

Bron: NRF Jaarverslag 2016