Nationaal Rampenfonds

Voorwaarden

MET HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE ACCEPTEERT U AUTOMATISCH DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HIERONDER STAAN BESCHREVEN. Houdt u er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen veranderen. Indien u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, bezoek (een pagina van) de website dan niet. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2021.

JURIDISCHE INFORMATIE

U bent momenteel verbonden met www.giro777.nl of www.nationaalrampenfonds.nl , de website van het Nationaal Rampenfonds (“de Website"). De Website wordt gepubliceerd door het NRF, een algemeen nut beogende instelling, dat staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149397 met als adres Romeinenpoort 1 3991 JE Houten.

Het doel van de Website is informatie te verstrekken over de activiteiten van het NRF.

De Website biedt ook informatie over de mogelijkheid om te doneren aan het NRF. Deze organisatie heeft als RSIN / fiscaalnummer: 802365942.

ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden gelden vanaf de datum waarop ze online worden gezet. Het bezoeken en gebruiken van de Website of de informatie en documentatie die via de Website worden aangeboden, impliceert onvoorwaardelijke acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De gebruiksvoorwaarden zijn daarom bindend voor iedereen die de Website bezoekt, ongeacht of u slechts een gebruiker, een donateur of een partner bent. 

INFORMATIE ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN

Alle gegevens en informatie op de Website worden alleen verstrekt ter informatie. De gegevens en informatie vormen geen uitnodiging, geen aanbod, of aanbeveling door het NRF.

Met uitzondering van de boekhoudkundige cijfers in de jaarrekening of tenzij anders vermeld, is op de boekhoudkundige informatie geen accountantscontrole toegepast.

GARANTIEVERKLARING

Hoewel we ervoor hebben gezorgd dat de informatie op de Website juist is, geven we geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, dat de informatie juist, volledig of actueel is. De inhoud, inclusief eventuele meningen, is uitsluitend ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U draagt het volledige risico van uw gebruik van de Website.

BEPERKING OP HET GEBRUIK

In geen geval mag de hierin opgenomen informatie, of een deel daarvan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het NRF worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of gedistribueerd. 

HYPERLINKS

Het NRF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor externe hyperlinks naar haar Website. 

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie op onze Website geplaatst. Het NRF garandeert op geen enkele wijze de inhoud, de kwaliteit of de volledigheid van dergelijke websites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld. De aanwezigheid van een link naar een website van een derde betekent niet dat het NRF een lopende overeenkomst met die derde partij heeft ondertekend of dat zij de gepubliceerde informatie op een dergelijke website goedkeurt. Let op: het privacy beleid en de beveiligingsnormen van websites van derden kunnen afwijken van het beleid en de normen van het NRF.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de Website of over het NRF in het algemeen, gelieve contact met het NRF op te nemen.

Op de Website kunnen foto's, logo's of andere beeltenissen staan waarvan de rechten bij de begunstigden van het NRF liggen. Mocht u als begunstigde van mening zijn dat we onrechtmatig gebruik maken van uw beeldmateriaal dan verzoeken wij u dit via de contactpagina aan het NRF te melden.

TOEPASSELIJK RECHT

De Website is onderworpen aan de Nederlandse wet en de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken.